Results

Results

2015-16

Sr. No. STD APPEAR PASSED PERCENTAGE
1 V 304 304 100%
2 VI 302 302 100%
3 VII 290 290 100%
4 VIII 252 252 100%
5 IX 233 229 98.28%

2016-17

Sr. No. STD APPEAR PASSED PERCENTAGE
1 V 282 282 100%
2 VI 284 284 100%
3 VII 285 285 100%
4 VIII 288 288 100%
5 IX 253 252 99.60%

2017-18

Sr. No. STD APPEAR PASSED PERCENTAGE
1 V 239 239 100%
2 VI 246 246 100%
3 VII 258 258 100%
4 VIII 264 264 100%
5 IX 284 279 98.23%

 

S.S.C RESULT OF LAST THREE YEARS

YEAR APPEAR STUDENTS DISTINGTION FIRST CLASS SECOND CLASS PASS CLASS RESULT %
2015-16 218 79 62 55 13 95.87%
2016-17 228 94 77 38 13 97.37%
2017-18 253 116 85 37 5 96.05%

JUNIOR COLLEGE RESULT OF LAST THREE YEARS

YEAR

2015-2016

2016-2017

2017-2018

STD NO. OF STUDENTS APPEARED NO. OF STUDENTS PASSED NO. OF STUDENTS DETAINED % RESULT NO. OF STUDENTS APPEARED NO. OF STUDENTS PASSED NO. OF STUDENTS DETAINED % RESULT NO. OF STUDENTS APPEARED NO. OF STUDENTS PASSED NO. OF STUDENTS DETAINED % RESULT
XI Sc 323 314 9 97.21 271 265 6 97.79 236 234 2 99.15
XII Sc 252 230 22 91.27 326 310 16 95.09 261 251 10 96.17
XI COM 82 80 2 97.56 73 68 5 93.15 72 71 1 98.61
XII COM 68 53 15 77.94 77 72 5 93.51 62 54 8 87.10

TOPPERS LIST

2015-16

Sr.No. STD Rank STUDENTS’ NAME MARKS %
1 5 1 Kadam Prajakta Dipak 469 / 500 93.80%
2 5 2 Sindhu Sanskriti Santosh 462 / 500 92.40%
3 5 3 More Samiksha 462 / 500 92.40%
4 6 1 Thakre Suraj Rambhaji 558 / 600 93%
5 6 2 Pagar Kalyani Somnath 549 / 600 91.50%
6 6 3 Argade Mayuri J. 546 / 600 91%
7 7 1 Gaikwad Chetan Sunil 569 / 600 94.83%
8 7 2 Ware Ritesh 562 / 600 93.66%
9 7 3 Dhage Harshada Gulab 560 / 600 93.30%
10 8 1 Ahire Akshada Hiralal 577 / 600 96.60%
11 8 2 Borade Sanket Vasant 567 / 600 94.50%
12 8 3 Ajmire Vaishnavi Nitin 563 / 600 93.83%
13 9 1 Aktar Mohsina Kalim 710/750 94.66%
14 9 2 Dhage Prajakta Gulab 694/750 92.53%
15 9 3 Lakshmi Sreekumar 694/750 92.53%
16 10 1 Deshmukh Shreyash Pankaj 464 / 500 92.80%
17 10 2 Wagh Om Satish 457 / 500 91.40%
18 10 3 Sonawane Akash Vilas 457 / 500 91.40%

2016-17

Sr.No. STD Rank STUDENTS’ NAME MARKS %
1 5 1 Chaudhari Srushti Sunil 471 / 500 94.20%
2 5 2 Tamboli Arshiya Imtiaz 464 / 500 92.80%
3 5 3 Pekhale Kshitij D. 460 / 500 92%
4 6 1 Chavan Sneha Mahesh 570/600 95.00%
5 6 2 Chaudhari Mahima Suresh 566/600 94.33%
6 6 3 Hire Shweta Madhukar 558/600 93.00%
7 7 1 Dabhade Vishal Manoj 566 / 600 94.33%
8 7 2 Wadgule Shantanu Sunil 559 / 600 93.16%
9 7 3 Surse Mayur Manohar 556 / 600 92.66%
10 8 1 Pagar Kalyani Somnath 566/600 94.33%
11 8 2 Kadam Ragini Bhaurao 563/600 93.83%
12 8 3 Mhaske Rasika Sanjay 563/600 93.83%
13 9 1 Ware RiteshVasudeo 560/600 93.33%
14 9 2 Kadam Divya Pradip 545/600 90.83%
15 9 3 Lonkar Janhavi Manish 543/600 90.50%
16 10 1 Ajmire Vaishnavi Nitin 473 / 500 94.60%
17 10 2 Ghuge Krishna Umesh 473 / 500 94.60%
18 10 3 Ahire Akshada Hiralal 469 / 500 93.80%

2017-18

Sr.No. STD Rank STUDENTS’ NAME MARKS %
1 5 1 Chauhan Sneha M. 473 / 500 94%
2 5 2 Hire Sweta Madhukar 462 / 500 92.40%
3 5 3 Umap Kunal Sahu 452 / 500 90.40%
4 6 1 Mahale Pranav Kiran 566 / 600 94.33%
5 6 2 Dabhale Vishal Manoj 553 / 600 93%
6 6 3 Kadam Suraj Vijay 552 / 600 92%
7 7 1 Thakre Suraj Rambhaji 569 / 600 93.83%
8 7 2 Pagar Kalyani Somnath 567 / 600 94.50%
9 7 3 Kadam Ragini 554 / 600 92.33%
10 8 1 Hazare Siddhi Prashant 575 / 600 95.83%
11 8 2 Ware Ritesh Vasudev 558 / 600 93%
12 8 3 Patil Mahesh R. 557 / 600 92.83%
13 9 1 Ahire Akshada Hiralal 703/750 93.73%
14 9 2 Ajmire Vaishnavi Nitin 668/750 91.06%
15 9 3 Ahirrao Siddhi Milind 668/750 89.06%
16 10 1 Dhage Prajakta Gulab 496 / 500 99.20%
17 10 2 Rajdeo Nutan Yogiraj 488 / 500 97.60%
18 10 3 Shreekumar Lakshmi 487 / 500 97.40%